Veiligheid
line
Home
Index

Privacyverklaring Stichting Bewonersplatform Kerkrade-West

Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook Contact

Wijkveiligheid

Een woord waarbij een groot aantal zaken een rol spelen in de beleving van ons veiligheidsgevoel, een gevoel dat niet door iedereen op eenzelfde manier beleefd wordt. Wat voor de een doodeng en irritant is kan door de buren totaal anders beleefd worden. Dit maakt de aanpak van alles wat met veiligheid te maken heeft en vooral wat voorrang heeft bij het creŽren van een oplossing bijzonder moeilijk. Om alle facetten omtrent wijkveiligheid in kaart te brengen hebben we samen met onze partners in het Wijkplatform meegewerkt aan het opstellen van het Wijkveiligheidsplan voor Kerkrade-West.

Voor de bewoners belangrijke items blijven:

- Drugsoverlast/ Coffeeshops/ Straathandel/ Thuistelers

- Rondom de realisatie van de Buitenring Parkstad

- Onveilige verkeerssituaties/ Sluiproutes/ Verkeersremmende maatregelen

- Verkeer rondom de basisscholen

- Onveilige troittoirs

- Overlast door hangjongeren

- Openbare verlichting

- Achterpaden zonder verlichting

- Parkeeroverlast

- Zwerfafval/ Verloedering van buurt

- Wijkpreventieteam


Dit zijn voor ons als Bewonersplatform dan ook belangrijke zaken waarvoor we steeds weer aandacht vragen. Belangrijk hierbij is dat bewoners mistoestanden signaleren en doorgeven aan de daarvoor bestaande meldpunten. Telefoonnummers vindt u op de klachtenwijzer voor Kerkrade-West
-

Een niveau terug
Verkeer
Troittoirs Drugsbeleid
Openbare verlichting
Achterpaden Gracht
Zwerfvuil Parkeren
Preventieteam
[Platform Kerkrade-West] [Wie zijn wij] [Werkgroepen] [Economie & Toerisme] [Communicatie] [Ouderenplatform] [Zorg & Samenleving] [Bewonersprojecten] [Wijk & Buurt] [Thuis in eigen wijk] [Service] [Index]

© bp-west