Achterpaden
line
Home
Index

Privacyverklaring Stichting Bewonersplatform Kerkrade-West

Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook Contact

Pilot-project Achterpaden in een nieuw licht

Om prettig te kunnen wonen is niet alleen een goed onderhouden en passende woning van belang. Uw omgeving, zoals tuin, trappenhuis, achterpad of plantsoen, telt net zo hard mee. Die moet schoon, veilig en vertrouwd zijn zodat u zich thuis voelt in uw buurt. 

Het bewonersplatform heeft vastgesteld dat in Kerkrade-West nogal wat achterpaden zijn die niet verlicht zijn en daarnaast ook nog een in slechte staat van onderhoud verkeren. Er zijn verschillende redenen op te noemen waarom het zo moeilijk is om dit structureel aan te pakken, zo zijn bijvoorbeeld de woningen die aan zo’n achterpad liggen niet altijd van n eigenaar.

Om inzicht te krijgen in de problematiek van de achterpaden wil het Bewonersplatform Kerkrade-West, samen met de partners in het Wijkplatform, alle achterpaden van Kerkrade-West inventariseren en een pilot-project opzetten en laten uitvoeren. In deze pilot zal worden gekeken naar verlichting, bestrating, beplanting, kosten, inspraak van bewoners en eventuele aanpassingen om te voldoen aan het politie keurmerk veilig wonen.

Is de pilot succesvol, dan zullen de komende jaren meerdere achterpaden in Kerkrade-West in een nieuw licht gezet worden.

De eerste achterpadenproject zijn inmiddels voltooid en zoals bij alle goede ideen zijn ook achter de Kremerstraat (Spekholzerheide) de eerste lampen gaan branden.

Bewoners die willen meewerken aan de verbetering van het achterpad bij hun eigen woning kunnen zich melden bij de werkgroep. bewonersplatform@kerkrade-west.nl

Een niveau terug
Caecilia-Gracht Frederika-Gracht
Dorothea-Gracht Elisa-Gracht
[Platform Kerkrade-West] [Wie zijn wij] [Werkgroepen] [Economie & Toerisme] [Communicatie] [Ouderenplatform] [Zorg & Samenleving] [Bewonersprojecten] [Wijk & Buurt] [Thuis in eigen wijk] [Service] [Index]

© bp-west