Klachtenwijzer
line
Home
Index

Privacyverklaring Stichting Bewonersplatform Kerkrade-West

Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook Contact

Klachtenwijzer

De klachtenwijzer is door het Bewonersplatform Kerkrade-West ontwikkeld om bewoners te stimuleren zelf actie te ondernemen als ze constateren dat er een melding moet worden gedaan om een probleem in zijn of haar omgeving zichtbaar te maken en op te lossen. Niet “er zal wel iemand anders bellen” of “ze doen er toch niets aan”. Nee, zelf die telefoon pakken en bellen naar het juiste meldpunt.

Op de klachtenwijzer “datum” en “naam van de betreffende ambtenaar” noteren. Is het probleem niet opgelost binnen de afgesproken termijn opnieuw bellen!

Worden afspraken veelvuldig niet nagekomen, dan is het tijd om contact te zoeken met één van de leden van het Bewonersplatform.

De klachtenwijzer is opgenomen in de nieuwe folder van het Bewonersplatform Kerkrade-West en is gratis verkrijgbaar op de wijkservicepunten.

Een niveau terug
[Platform Kerkrade-West] [Wie zijn wij] [Werkgroepen] [Economie & Toerisme] [Communicatie] [Ouderenplatform] [Zorg & Samenleving] [Bewonersprojecten] [Wijk & Buurt] [Thuis in eigen wijk] [Service] [Index]

© bp-west