Communicatie
line
Home Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook Contact
Index

Belangrijk voor ons als Bewonersplatform is de communicatie met onze achterban. We doen dit middels onze website www.kerkrade-west.nl en middels artikelen in de wijkkrant ‘Westernieuws’, parochiebladen, dag- en weekbladen. Wij zoeken enkele mensen die op vrijwillige basis het platform kunnen helpen met het signaleren van belangrijke zaken in de eigen buurt en die dat ook op schrift kunnen zetten voor publicatie op onze website en mogelijk ook in de Wijkkrant.

Bent u diegene die dat zou kunnen en willen en die ook een positief gevoel heeft over de zaken waar het Bewonersplatform Kerkrade-West zich mee bezig houdt, dan komen wij graag met u in contact. Bel daarvoor met ons secretariaat, spreek een van de leden van het Bewonersplatform hierover aan of mail naar:
bewonersplatform@kerkrade-west.nl . Zij helpen u dan graag verder.

 

Een niveau terug
Bonus op Aktie voor vrijwilligers Evenementen aanmelden
Klachtenwijzer2
Nieuwsbrief2
Wijkkrant Westernieuws
Cultuur Gemeenteberichten
[Platform] [Wie zijn wij] [Werkgroepen] [Economie & Toerisme] [Communicatie] [Ouderenplatform] [Zorg & Samenleving] [Bewonersprojecten] [Wijk & Buurt] [Thuis in eigen wijk] [Service] [Index]

© bp-west