Hangplekken JOP's
line
Home
Index

Privacyverklaring Stichting Bewonersplatform Kerkrade-West

Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook Contact

Hangjongeren (ofwel hangjeugd) zijn jongeren die langdurig op een bepaalde plaats in de openbare ruimte verblijven (rondhangen). Soms worden hiervoor speciale hangplekken ingericht door gemeenten. Naast hangjongeren worden ook hangouderen onderscheiden.

Hangplek

De hangplek die men hiervoor uitkiest is vaak een centrale plaats in een wijk, zoals een winkelcentrum of speelplaats, of op stations en in bushaltes. Het ontstaan van hangplekken is op zich logisch te verklaren. De (puberende) jongeren vinden het leuk om te kijken en bekeken te worden. Men zit of staat te praten, soms onder het genot van frisdrank en bier, sigaretten en softdrugs. Op de hangplek wordt stoer gedaan, verworvenheden worden getoond, vaak vinden de eerste schuchtere verkenningen van leeftijdgenoten van het andere geslacht plaats.
Het rondhangen kan worden afgewisseld met andere activiteiten, zoals het rondrijden op bromfietsen of het spelen met skateboard of voetbal. In de weken rond de jaarwisseling wordt het gekochte vuurwerk uitgetest.
Hoewel het verschijnsel van rondhangende jeugd zeer oud is, wordt het vooral de laatste decennia als een probleem gedefinieerd. Hangjongeren zijn meestal jongens tussen 12 en 20 jaar oud. Ze zijn waarschijnlijk iets vaker dan gemiddeld schoolverlater. Buurtbewoners, vooral ouderen, ervaren overlast in de vorm van lawaai en ergernis over achtergelaten rommel en besmeuring van muren, straat en straatmeubilair met kauwgom, peuken, speeksel, of kapotte flessen. Ze voelen zich vaak onveilig in nabijheid van de jongeren. Die onveiligheid wordt niet alleen door ouderen ervaren. Ook andere bewoners en vrouwen voelen zich soms onveilig als er luidruchtig opmerkingen worden gemaakt of naar hen wordt gefloten. Groepen jongeren worden vaak als intimiderend beschouwd, niet in de laatste plaats vanwege hun houding maar vaak ook door hun aantal. Ook andere jongeren, die zelf niet bekend zijn met het fenomeen "hangen", kunnen worden afgeschrikt doordat zij zich ongemakkelijk of zelfs bedreigd voelen door de samenscholende jeugd.

Scooterjeugd
Scooterjeugd is een nieuw opkomende term. Met dit label worden hangjongeren met scooters aangeduid die met hun tweewieler overlast veroorzaken. Meestal hebben deze jongeren een centraal verzamelpunt van waaruit ze bij nacht en ontij de weg als racebaan gebruiken. Een aanzienlijk verschil tussen scooterjeugd en hangjongeren is dat scooterjeugd veel vaker in contact met de politie komt. Dit heeft uiteraard te maken met het eventuele illegaal opvoeren van de scooter, of het overschrijden van de maximaal toegestane snelheid.

Maatregelen
Soms werkt de overheid in overleg met de buurt en de jongeren mee aan het creŽren van officiŽle hangplaatsen op locaties die weinig omwonenden last bezorgen. Dit zijn de zogenaamde JOP's; Jongeren Ontmoetings Plaatsen. Het lukt echter niet altijd de jongeren naar de gewenste plek te krijgen, en buurtbewoners zijn soms ook weinig tolerant. In Kerkrade-West is een JOP ingericht aan de Calbertsweg en onlangs de zeecontainer bij de voormalige voetbalterreinen van de Heilust.
Een andere manier om overlast van hangjongeren te beperken is het aanstellen van straatcoaches. Deze mensen spreken de taal van de jongeren. Ze weten wat er op straat omgaat, maken een grapje als het kan en zijn serieus als dat nodig is. In Kerkrade wordt deze taak verricht door medewerkers van Impuls die de jongeren regelmatig bezoeken.

 

Een niveau terug
[Platform Kerkrade-West] [Wie zijn wij] [Werkgroepen] [Wijk & Buurt] [Wijkvoorzieningen] [De buurten van West] [Thuis in eigen wijk] [Service] [Index]

© bp-west