Ouderenplatform
line
Home
Index

Privacyverklaring Stichting Bewonersplatform Kerkrade-West

Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook Contact

Ouderenplatform Kerkrade-West

Historie:

De oprichting van het Ouderenplatform Kerkrade-West in 1985 gebeurde op initiatief van Huub Driessen, die ruim 15 jaar als ouderenwerker in dienst was bij welzijnsorganisatie Impuls (voorheen KIOSK). Huub Driessen leidde in de beginjaren in de vijf buurten van Kerkrade-West met groot enthousiasme het Ouderenoverleg.

Doel:

Het Ouderenplatform Kerkrade-West wil als “Oor en Oog van de wijk” inhoud geven aan het mogelijk maken dat ouderen zolang en zo plezierig mogelijk in hun eigen woonomgeving kunnen blijven wonen.

In het Ouderenplatform (OP) worden zaken, die ouderen raken besproken. Het Ouderenplatform Kerkrade-West heeft o.a. een eigen adviesfunctie naar het Wijkplatform Kerkrade-West en heeft zitting in de Seniorenraad Kerkrade. Het Ouderenplatform signaleert trends, ontwikkelingen, zorgen en knelpunten. De leden bezien de materie vanuit de eigen omgeving. Het Ouderenplatform Kerkrade-West vormt een deskundig netwerk, dat actief, afhankelijk van het onderwerp, kan worden ingezet. Het zorgt daarmee voor inhoudelijke gedachtevorming over het ouderenbeleid in Kerkrade.

Activiteiten:

-Het Ouderenplatform Kerkrade-West werkte geruime tijd samen met andere vrijwilligersorganisaties, zoals Ruggesteun, Ing Hank Hulp en de Ziekensecties van West, in Kerkrade-West in het project “De Kleine Zorg-De Vijf van West”.
-Een mooi en zinvol initiatief van het Ouderenplatform Kerkrade-West is het Informatieblad voor ouderen in Kerkrade-West, het huidige “Senior Bledsje”. Het Senior Bledsje wordt nu 4 keer per jaar in heel Kerkrade bezorgd bij alle 65-plussers.
-Het Ouderenplatform Kerkrade-West nam het initiatief tot het oprichten van de vrijwilligersorganisatie Ruggesteun. Mensen van Ruggesteun bieden ondersteuning aan mantelzorgers die een dementerende partner of chronisch zieke thuis verzorgen en hen ook in de laatste levensfase bijstaan.
-Het opstarten van het “Koffieuurtjes voor ouderen”, elke eerste zondag van de maand. Deze vinden plaats in de recreatieruimte van de Lupinehof. Onder het genot van een kopje koffie met gezellige muziek ontmoeten ouderen elkaar op ongedwongen wijze.

Het Ouderenplatform Kerkrade-West is per 1 januari 2011, als zelfstandige werkgroep van 15 leden binnen het Bewonersplatform Kerkrade-West, toekomstgericht bezig de belangen van de senioren in onze wijk optimaal te behartigen. Wij komen als werkgroep minstens 6 keer per jaar bijeen om dit gestalte te geven.

Wilt u meer weten over ons werk, neem dan contact op met een van de bestuursleden of mail naar ouderenplatform@kerkrade-west.nl

Samenstelling van het Ouderenplatform Kerkrade-West:

Wiel Hanneman penningmeester, telefoon 045-541 10 95
John Smeets voorzitter, telefoon
Toine Hensgens en Marc Hermans secretaris

E-mail: ouderenplatform@kerkrade-west.nl

Een niveau terug
[Platform Kerkrade-West] [Wie zijn wij] [Werkgroepen] [Economie & Toerisme] [Communicatie] [Ouderenplatform] [Zorg & Samenleving] [Bewonersprojecten] [Wijk & Buurt] [Thuis in eigen wijk] [Service] [Index]

© bp-west