Kerkrade-west met hindernissen
line
Home
Index

Privacyverklaring Stichting Bewonersplatform Kerkrade-West

Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook Contact

Toegankelijkheid en begaanbaarheid van troittoirs in Kerkrade-West.

Eind 2001 heeft het Wijkplatform West in het kader van wijkontwikkeling vanuit de gemeente Kerkrade de vraag ontvangen een voorstel te doen voor het uitvoeringsplan wijkontwikkeling voor het jaar 2002. Het Bewonersplatform West heeft toen voorgesteld om de toegankelijkheid van troittoirs in de wijk te verbeteren en vervolgens het initiatief genomen om de staat van troittoirs in de wijk te onderzoeken en knelpunten te inventariseren.
Vervolgens heeft het Wijkplatform West een werkgroep samengesteld met als opdracht te bekijken waarin de oplossingen voor de genoemde knelpunten gezocht moesten worden.

De werkgroep was o.a. van mening dat acties noodzakelijk waren om (meer) overlast te voorkomen en veiligheid te bevorderen: uitstekende boomwortels, invalide in- en afritjes, onkruid, verkeersdrempels, hondenpoep en afvalcontainers.

De aanbevelingen van deze werkgroep leiden tot een volledige inventarisatie van alle troittoirs op de aanwezigheid van op- en afritjes voor minder-valide. Op vele tientallen plaatsen in de wijk werden nieuwe op- en afritjes aangelegd om veilige routes te creŽren naar winkels, scholen, artsen, banken, postkantoor en wooncomplexen voor deze groep wijkbewoners. Een goede investering voor een leefbare wijk!

Een niveau terug
[Platform Kerkrade-West] [Wie zijn wij] [Werkgroepen] [Economie & Toerisme] [Communicatie] [Ouderenplatform] [Zorg & Samenleving] [Bewonersprojecten] [Wijk & Buurt] [Thuis in eigen wijk] [Service] [Index]

© bp-west