Werkgroepen
line
Home
Index

Privacyverklaring Stichting Bewonersplatform Kerkrade-West

Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook Contact

Werkgroepen

Leefbaarheid en wijkgericht werken omvat een groot scala van interesses en belangen. Daarom werkt het bewonersplatform met verschillende werkgroepen. Deze werkgroepen bestaan uit leden van het bewonersplatform en daar waar dat wenselijk is uit bewoners van Kerkrade-West die een bijzondere interesse hebben in het werk van die specifieke groep.

Op dit moment zijn de volgende werkgroepen actief:

Werkgroep Bewonersprojecten
De leden van deze werkgroep houden zich bezig met het begeleiden, adviseren en mogelijk maken van bewonersactiviteiten. Onderdeel van deze werkgroep is de groep ‘Buurtkamer Gracht’.

Ouderenplatform Kerkrade-West
Zelfstandige groep binnen het Bewonersplatform Kerkrade-West die leefbaarheid en wijkgericht werken bekijken voor een specifieke groep n.l. de senioren. Het Ouderenplatform Kerkrade-West heeft o.a. een eigen adviesfunctie naar het Wijkplatform en heeft zitting in de Seniorenraad Kerkrade. Het Ouderenplatform signaleert trends, ontwikkelingen, zorgen en knelpunten. Het Ouderenplatform vormt een deskundig netwerk, dat actief, afhankelijk van het onderwerp, kan worden ingezet. Het zorgt daarmee voor inhoudelijke gedachtevorming over het ouderenbeleid in Kerkrade. Bijvoorbeeld het WMO-beleid, individuele zorg enz.

Werkgroep PR en Communicatie
Is binnen het Bewonersplatform bezig met het vorm geven van alle informatiestromen zoals deze website, foldermateriaal, persberichten, de KLACHTENWIJZER en de AKTIVITEITENKALENDER voor Kerkrade-West. Deze groep onderhoud ook de contacten met VERENIGINGEN en ONDERNEMERS.
Werving voor DEELNAME VAN BEWONERS (burgerparticipatie) en deze met raad en daad bijstaan en actieve bewoners in het zonnetje zetten met de BONUS OP AKTIE.

Werkgroep Ontwikkeling Toerisme en Recreatie
Deze enthousiaste groep is bezig met een inventarisatie van alle mogelijkheden en onmogelijkheden die wij in Kerkrade-West nu en in de komende 10 jaar hebben op TOERISTISCH EN RECREATIEF gebied.
 

Een niveau terug
Economie&Toerisme Communicatie2
Projecten bewoners Zorg en samenleving
Ouderenplatform
[Platform Kerkrade-West] [Wie zijn wij] [Werkgroepen] [Economie & Toerisme] [Communicatie] [Ouderenplatform] [Zorg & Samenleving] [Bewonersprojecten] [Wijk & Buurt] [Thuis in eigen wijk] [Service] [Index]

© bp-west