Wijkvoorzieningen
line
Home
Index

Privacyverklaring Stichting Bewonersplatform Kerkrade-West

Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook Contact

Wijkvoorzieningen

Het hebben van de juiste voorzieningen in de wijk en/of buurt bepaalt voor een belangrijk deel de leefbaarheid van een wijk of buurt en dus in zekere zin ook de kwaliteit van het wonen en leven in de wijk of buurt.

De belangrijkste voorzieningen in de wijk zijn:
- Onderwijs/ Scholen
- Vrijetijdsmogelijkheden/ Verenigingen
- Bibliotheek
- Kerken
- Banken en Postkantoor
- Winkels op buurtniveau en op wijkniveau
- Speelterreinen voor alle leeftijden
- Sportaccomodaties
- Gemeenschapshuizen
- Hulpdiensten Politie/Brandweer/Ambulance/AED
- Huisartsenposten/ Thuiszorg/ Nightcare
- Openbaar vervoer/ Arriva/WMO-vervoer Regiotaxi

Dit zijn voor het Bewonersplatform dan ook belangrijke zaken waarvoor we steeds weer aandacht vragen en waar we met z’n allen voor moeten vechten om ze te behouden en op het gewenste niveau te houden.

Een niveau terug
Hondenbeleid Groenvoorziening Buurthuis Toegankelijkheid
Inkomen
Vrijwilligerscentrale
Hangplekken Buurtwinkels
Verenigingen Speelterreinen Scholen Bibliotheek1
Sportaccomodatie
Kerken Banken
Hulpdiensten
Vervoer Openbaar
Huisartsen
[Platform Kerkrade-West] [Wie zijn wij] [Werkgroepen] [Wijk & Buurt] [Wijkvoorzieningen] [De buurten van West] [Thuis in eigen wijk] [Service] [Index]

© bp-west