Hulpdiensten
line
Home
Index

Privacyverklaring Stichting Bewonersplatform Kerkrade-West

Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook Contact

Hulpdienst

Politie en brandweer zijn hulpdiensten.
Een hulpdienst is een instantie, al dan niet van de overheid, met een hulpverlenende taak bij ongevallen en rampen. Bedoeld worden de politie, de brandweer en de ambulancediensten. Bij een melding van een incident rukken zij indien nodig met de grootst mogelijke snelheid uit. De hulpverleningsvoertuigen voeren sirenes en zwaailichten op het dak. Tijdens het gebruik van de zogenaamde optische en geluidssignalen is een voertuig een voorrangsvoertuig. Het overige verkeer moet aan een voorrangsvoertuig voorrang geven en doorgang verlenen. Desnoods moet zo snel mogelijk de weg worden vrijgemaakt. Als dat nodig is voor de uitoefening van hun taak, mogen bestuurders van voorrangsvoertuigen afwijken van de verkeersregels.

Alarmnummer
In bijna heel Europa is een speciaal alarmnummer ingesteld om hulpdiensten te bereiken: 112. Dit nummer is de centrale poort naar deze instanties, maar ook lokale afdelingen nemen meldingen aan. Voor minder urgente zaken, waarbij politie gewenst is, is er meestal een ander nummer; in Nederland is dit 0900-8844. De komst van de mobiele telefoon heeft de reactiesnelheid aanzienlijk verbeterd. In de programmatuur van de meeste telefoons is ingebouwd dat alarmnummers onder alle omstandigheden gebeld kunnen worden, ook als het beltegoed op is.

Aanrijtijden
De tijd die nodig is om een hulpverlener ter plaatse te krijgen wordt gezien als een indicatie van het veiligheidsniveau van een samenleving. De zogenaamde aanrijtijd wordt gemeten vanaf het moment dat het alarmnummer gebeld wordt.

Ambulance
In Nederland geldt de norm (geen wet) dat een ambulance in 95% van de spoedeisende gevallen binnen 15 minuten ter plaatse moet zijn. In BelgiŽ moet 90% binnen tien minuten ter plaatse zijn.
De Nederlandse overheid wil hogere eisen stellen aan de aanrijtijden en een tijd van 8 minuten instellen .

Brandweer
Ook voor de Brandweer gelden normen voor aanrijtijden, deze normen variŽren per gemeente op grond van de gevaarstelling en het aantal inwoners van een verzorgingsgebied. Door verschillende oorzaken loopt de aanrijtijd op. In 2006 werd in 70% van de gevallen de streeftijd van acht minuten overschreden, minister van Binnenlandse Zaken Guusje ter Horst kondigde daarom aan dat ze de norm van acht minuten in de wet wil vastleggen.

Een niveau terug
[Platform Kerkrade-West] [Wie zijn wij] [Werkgroepen] [Wijk & Buurt] [Wijkvoorzieningen] [De buurten van West] [Thuis in eigen wijk] [Service] [Index]

© bp-west