Bibliotheek
line
Home
Index

Privacyverklaring Stichting Bewonersplatform Kerkrade-West

Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook Contact

Bibliotheek

Enige jaren geleden werd onze grote openbare bibliotheek aan de Ons Limburgstraat gesloten en afgebroken om plaats te maken voor nieuwbouw van woningen. De bibliotheek werd opgesplitst in een bibliotheekservicepunt voor ouderen aan de Akerstraat en een kinderbibliotheek in de basisschool de Spoorzoeker. Een formule waar meteen al veel bedenkingen bij waren, maar omdat het slechts om een tijdelijke maatregel zou gaan hebben de inwoners dit geaccepteerd. De belofte om in de Campus, zodra deze opgeleverd zou worden, een nieuwe openbare bibliotheek te vestigen is inmiddels echter vergeten.

De inwoners van Kerkrade-West moeten het nu al jaren doen zonder een bibliotheek van enig niveau in hun omgeving, met als gevolg dat het grootste deel van de basisschoolleerlingen thuis bijna nooit een boek leest. Een situatie die niet zal bijdragen aan het op niveau brengen van het basis- en voortgezet onderwijs in Kerkrade-West. Nu al kampen we met een scheefgegroeide verhouding tussen VMBO en MAVO-HAVO-Atheneum-Gymnasiumleerlingen (60%-40% tegen landelijk 40%-60%).

De voorgenomen vestiging in het nieuwe gemeenschapshuis Westhoes, is een kans om aan deze situatie in positieve zin te keren. Graag zien we daar een bibliotheek komen waar ook de kinderen en jongeren weer welkom zijn, met normale openingstijden.

Een niveau terug
[Platform Kerkrade-West] [Wie zijn wij] [Werkgroepen] [Wijk & Buurt] [Wijkvoorzieningen] [De buurten van West] [Thuis in eigen wijk] [Service] [Index]

© bp-west