De buurten van West
line
Home
Index

Privacyverklaring Stichting Bewonersplatform Kerkrade-West

Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook Contact

De ligging van de buurten

Tussen de wijk Kerkrade-West en de overige wijken van Kerkrade ligt een grote groene zone, waardoor de wijk geheel gescheiden ligt ten opzichte van de rest van Kerkrade. de wijk herbergt meerdere belangrijke voorzieningen op het gebied van toerisme en recreatie zoals Gaiapark Kerkrade Zoo, de Botanische tuin, het Parkstad Limburg stadion, kasteel Erenstein en het natuurgebied de Cranenweijer e.o.
De naam Kerkrade-West is van oudsher een begrip bij de bewoners, die bijna altijd kortweg de naam ‘West’ hanteren. als naamgeving is deze terug te vinden in de namen van verenigingen enz.

Kerkrade-West kenmerkt zich net als Kerkrade-Oost door compacte woonbuurten met een sterk verstedelijkt karakter. de buurten worden doorsneden door een aantal wijkontsluitingswegen die van oost naar west door de wijk lopen en een goede verbinding vormen met de stadsautowegen. Dit zijn aan de noordkant de Tunnelweg/Rukkerweg, die de grens vormen met Landgraaf en Heerlen en aansluiten op de Euregioweg/Binnenring Parkstad, de steenwegen (Heerlenersteenweg, Kaalheidersteenweg), de Vauputsweg-Industriestraat-Drievogelstraat-Beitel en aan de zuidkant de Hamstraat/toekomstige Buitenring Parkstad die aansluit op de stadsautoweg.
Daarnaast wordt de wijk in dezelfde richting doorsneden door het spoor van het vroegere ‘Miljoenenlijntje’, thans het spoor voor de stoomtrein van de ZLSM, die rijdt van Kerkrade-Centrum naar Valkenburg, in de toekomst ook het tracÚ van de Avantislijn.

De wijk is aan drie zijden omringd door uitgestrekte groene zones. Aan de oostzijde van de wijk, grenzend aan de buurten Kaalheide, Terwinselen en Dentgenbach vinden we de Anstelvallei en Park Gravenrode, twee natuurgebieden van hoge kwaliteit. In westelijke richting, tussen de buurten Spekholzerheide en Gracht (langs het spoor) ligt het te ontwikkelen woon-, recreatie- en natuurgebied ‘Grachterheide’. Dit gebied zal een mooie aanvulling vormen op het bestaande landschap. aan de zuidzijde, grenzend aan de buurten Gracht, Spekholzerheide en Kaalheide ligt een prachtig groengebied dat voor een groot deel bij het Duitse Pferdelandpark hoort, een grensoverschrijdend landschapspark dat Aken, Herzogenrath en Kerkrade met elkaar verbindt.

Vanuit de wijk zijn de groene zones binnen enkele minuten bereikbaar. De verbindingen met de wijk hebben echter nog geen open karakter en zijn (nog) niet optimaal ingericht als wandel- en recreatiegebied. In de wijk zelf is binnen de woonbuurten weinig openbaar groen te vinden. Vooral in Terwinselen is relatief veel particulier groen aanwezig als gevolg van de ruime verkaveling in dit deel van de wijk.

Een niveau terug
Dentgenbach Kaalheide3
Gracht3 Heilust2
Spekholzerheide2
Terwinselen2
[Platform Kerkrade-West] [Wie zijn wij] [Werkgroepen] [Wijk & Buurt] [Wijkvoorzieningen] [De buurten van West] [Thuis in eigen wijk] [Service] [Index]

© bp-west