Projekten Bewonersplatform
line
Home
Index

Privacyverklaring Stichting Bewonersplatform Kerkrade-West

Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook Contact

Projekten van het Bewonersplatform Kerkrade-West

Sinds enkele jaren is in Kerkrade-West het Bewonersplatform actief in de wijk bezig met diverse eigen projecten zoals:

- permanente inventarisatie van verkeersknelpunten en mogelijke oplossingen voorstellen,
- overlast door hangjongeren terugdringen door realisering van veilige hangplekken,
- kinderen veilige speelterreinen in de wijk bieden,
- In samenwerking met de 4 basisscholen in Kerkrade-West, de gemeente, de politie, ROVL en VVN werkt het Bewonersplatform aan het realiseren van een veilige schoolroute en schoolomgeving,
- diverse buurtwerkprojecten in de wijk
- ondersteuning van aktiviteiten voor vrijetijdsbesteding d.m.v. onze evenementenkalender,
- drugsbeleid en het terugdringen van de overlast veroorzaakt door illegale drugspanden in de wijk,
- hondenpoepoverlast verminderen door het realiseren van meer hondenlosloopgebieden en -uitlaatstroken, voldoende voorzieningen om hondenpoep op te ruimen en vooral gedragsbeÔnvloeding van hondenbezitters,
- het onderhoud en de aanleg van groenvoorzieningen in de wijk kritisch volgen en zo nodig met het wijkbeheer bespreken,
- Bonus-op-Actie waarbij enerzijds tweejaarlijks vrijwilligers uit de wijk in het zonnetje worden gezet en anderzijds bewoners die in   hun woonomgeving de leefbaarheid willen verbeteren ondersteund worden met adviezen, mankracht en financiŽle middelen,
- onze Klachtenwijzer waarmee bewoners aangezet worden zelf bij instanties melding te doen van overlast, klachten en onveilige situaties in de eigen woonomgeving,
- bestemmingsplannen voor Kerkrade-West bestuderen en waar nodig proberen bij te sturen,
- maar ook inkomensbeleid is een belangrijk aandachtspunt voor het Bewonersplatform.
- ontwikkelen van basisvoorzieningen in de wijk naar aanleiding van afspraken gemaakt in de Stadsdeelvisie voor Kerkrade-West. Bijvoorbeeld he ontwikkelen van een reeks wandel- en fietsroutes vanuit Kerkrade-West, als basisvoorziening voor toekomstig verblijfstoerisme.
- bewoners van Kerkrade-West laten kennismaken met allerlei vormen van cultuur door het samen met WerkplaatsK en VAZOM organiseren van de Cultuuravond West.
- het samen met plaatselijke ondernemer vormgeven van de wijkkrant voor Kerkrade-West.
- samen met Gemeente, Politie en Heemwonen begeleiden van het Wijkpreventieteam en de WhatsApp groepen.
-
- Samen met gemeente en Zuyd Hogeschool ideeŽn uitwerken voor een toekomstbestendige en leefbare wijk.


Kortom een breed scala van belangrijke zaken die het Bewonersplatform voor de inwoners van Kerkrade-West voortdurend bekijkt en waar nodig aktie op onderneemt.
 

Een niveau terug
[Platform Kerkrade-West] [Wie zijn wij] [Werkgroepen] [Economie & Toerisme] [Communicatie] [Ouderenplatform] [Zorg & Samenleving] [Bewonersprojecten] [Wijk & Buurt] [Thuis in eigen wijk] [Service] [Index]

© bp-west