Pilot Dorothea-Gracht
line
Home
Index

Privacyverklaring Stichting Bewonersplatform Kerkrade-West

Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook Contact

Pilotproject Dorothea-Gracht Gracht

In de buurt Gracht zijn de laatste twee jaar diverse grote verbeterprojecten uitgevoerd:
- de entree, parkeerplaatsen en plein voor het Trefcentrum Gracht;
- de entree voor de Lourdesflats;
- de vervanging van de bielzen door duurzame materialen;
- de herbestrating van de vele trottoirs en
- de reconstructie van het pleintje Dorotheagracht.

In het verlengde hiervan stelde het Bewonersplatform West voor om in de Dorothea-Gracht een project te starten waar de nadruk komt te liggen op de fysieke verbetering van de achterpaden en op het verhogen van het veiligheidsgevoel in het gebied.
Het Bewonersplatform West, Hestia en de gemeente Kerkrade hebben samen met de bewoners een begin gemaakt de situatie te verbeteren.

 

2010 07 26_0620
2010 07 26_0624

Project
Door het Bewonersplatform West is aan de hand van een buurtschouw een eerste inventarisatie gemaakt van de knelpunten. Het Bewonersplatform West en Wijkbeheer hebben op zaterdag 20 maart 2010 samen met de bewoners een tweede buurtschouw uitgevoerd voor een definitieve inventarisatie van de verbeterpunten.

Waar
Het gebied waar het project wordt uitgevoerd is de achterpaden van de Dorothea-Gracht en omgeving. Dit gebied wordt begrensd door de volgende straten: Calbertsweg, Caecilia-Gracht, Dorothea-Gracht.

Uitvoering van het project
Het project is inmiddels afgerond.

Een schonere wijk is namelijk ook een veiligere wijk.

 

Een niveau terug
[Platform Kerkrade-West] [Wie zijn wij] [Werkgroepen] [Economie & Toerisme] [Communicatie] [Ouderenplatform] [Zorg & Samenleving] [Bewonersprojecten] [Wijk & Buurt] [Thuis in eigen wijk] [Service] [Index]

© bp-west