Caecilia-Gracht
line
Home
Index

Privacyverklaring Stichting Bewonersplatform Kerkrade-West

Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook Contact

Project Caecilia-Gracht Veilig en schoon
Het Bewonersplatform Kerkrade-West, Hestia, Politie en de gemeente Kerkrade werken samen aan de verbetering van de Gracht

Project Caecilia-Gracht

In de buurt Gracht zijn de laatste twee jaar diverse grote verbeterprojecten uitgevoerd:
• de entree, parkeerplaatsen en plein voor het Trefcentrum Gracht;
• de entree van de Lourdesflats;
• de vervanging van de bielzen door duurzame materialen;
• de herbestrating van de vele trottoirs
• de reconstructie van het pleintje Dorothea-Gracht en
• het project Dorothea-Gracht Veilig en Schoon

Gezien de positieve resultaten van het project Dorothea-Gracht Veilig en Schoon heeft het bewonersplatform Kerkrade-West voorgesteld om in de Caecilia-Gracht eveneens een dergelijk project op te starten.
Bij het project ligt de nadruk op de fysieke verbeterpunten van het gebied, het verhogen van het veiligheidsgevoel alsmede het verhogen van de betrokkenheid van bewoners bij hun eigen woonomgeving.
Het Bewonersplatform Kerkrade-West, Hestia en de gemeente Kerkrade willen graag samen met de bewoners dit project uitvoeren.

Start en uitvoering van het project
Het Bewonersplatform Kerkrade-West heeft op 7 oktober 2010, samen met de bewoners, een buurtschouw gehouden om een eerste inventarisatie te maken van de verbeterpunten. Aan de hand van het gemaakte stratenplan en de projectlijst is met de bewoners een plan van aanpak gemaakt. In april 2011 is begonnen worden met de werkzaamheden. Het project is mede mogelijk gemaakt door een aanzienlijke bijdrage uit het leefbaarheidsbudget voor Kerkrade-West. Het project is inmiddels afgesloten.

Waar
Het gebied waar het project wordt uitgevoerd is de Caecilia-Gracht, de directe omgeving van de huisnummers 1 t/m 130

Een schonere wijk is ook een veiligere wijk.
Dat wilt u toch ook !!


Informatie
Voor informatie kunt u terecht bij mevr.J.Engelen-Göttgens, e-mail gemeentehuis@kerkrade.nl
of Toine Hensgens, Twan Wiermans en Mevr. Tiny Robroek telefoon 045-5464070, e-mail bewonersplatform@kerkrade-west.nl

 

Een niveau terug
[Platform Kerkrade-West] [Wie zijn wij] [Werkgroepen] [Economie & Toerisme] [Communicatie] [Ouderenplatform] [Zorg & Samenleving] [Bewonersprojecten] [Wijk & Buurt] [Thuis in eigen wijk] [Service] [Index]

© bp-west