Kaalheide
line
Home
Index

Privacyverklaring Stichting Bewonersplatform Kerkrade-West

Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook Contact

Historie van de buurt Kaalheide

Kaalheide is een dicht bebouwde buurt in Kerkrade-West, grotendeels aangelegd in de jaren 60 en 70. Het merendeel van de bewoners woont in eensgezinswoningen. De verhouding tussen koop- en huurwoning is ong. 70-30. De buurt ligt er over het algemeen redelijk verzorgd bij. In de buurt zelf is weinig groen aanwezig, maar wordt wel door een aantal groengebieden omsloten, zoals de groene long met haar GaiaZoo, buurtpark achter de Seghemanstraat en het natuurgebied Strijthagen.
Kaalheide krijgt van haar bewoners het rapportcijfer 7.

Bevolkingssamenstelling: 25% 18-34 jaar, 41% 35-54 jaar, 25% 55-74 jaar, 7% 75+ . Deze samenstelling wijkt niet af van het gemiddelde voor heel Kerkrade. Ongeveer van de mensen leeft in gezinsverband samen, de rest is alleenstaand, al dan niet met kinderen, of woont in bij ouders. Bijna de helft van de mensen vindt dat in de buurt een prettige omgang met elkaar heerst, vindt het er gezellig wonen en voelt zich thuis bij de mensen in de buurt. De andere helft geeft aan nauwelijks contact met anderen te hebben en andere buurtbewoners nauwelijks te kennen. Kaalheide is een buurt met weinig overlast. De bewoners van deze buurt voelen zich over het algemeen medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in de buurt, maar de bereidheid om zelf een actieve bijdrage aan verbeteringen te leveren ligt onder het gemiddelde. Er zijn een aantal buurtvoorzieningen zoals, basisonderwijs en kinderopvang, gemeenschapshuis, speelmogelijkheid, buurtwinkels , etc. aanwezig waarover men gemiddeld tevreden is.

 

Een niveau terug
Romeinse villa Kaalheide
Groenmetropool
[Platform Kerkrade-West] [Wie zijn wij] [Werkgroepen] [Wijk & Buurt] [Wijkvoorzieningen] [De buurten van West] [Thuis in eigen wijk] [Service] [Index]

© bp-west