Heilust
line
Home
Index

Privacyverklaring Stichting Bewonersplatform Kerkrade-West

Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook Contact

Historie van de buurt Heilust

De buurt Heilust bestaat in de volksmond uit twee delen. De ‘oude’ en de ‘nieuwe’ Heilust. Ze worden gescheiden door de Kampstraat. De ‘Nieuwe’ Heilust, ook wel de bloemennamenbuurt genoemd, wordt gevormd door eengezins- en etagewoningen die na de tweede wereldoorlog gebouwd zijn. Dit deel van de buurt is zeer dicht bebouwd met weinig groen. Dit deel wordt in de komende jaren opnieuw ingericht. Een start is al gemaakt door de bouw van de zgn. woonzorgcomplexen in de Spireastraat en de Lupinestraat.

Aan de andere kant van de Kampstraat bevind zich de ‘Oude’ Heilust met woningen uit de jaren 70. Ook hier vinden we dichte bebouwing met weinig groen. Op het voormalige mijnterrein Willem-Sophia, op een steenworp afstand, is een buurtpark met sportvoorzieningen ingericht. In dit  gedeelte van de buurt ligt ook het gemeenschapshuis, dat veel verenigingen uit Kerkrade-West herbergt. Ook vinden we hier een druk bezochte speeltuin.

De buurt bestaat voor bijna de helft uit inwoners in de leeftijd van 35-54 jaar. Een kwart is jonger dan 35 en eveneens een kwart is 55+. 75% van de mensen leeft in gezinsverband samen, de rest is alleenstaand. Volgens de bewoners verdient de buurt extra aandacht op het gebied van de algemene kwaliteit van de woonomgeving. Het merendeel van de bewoners waardeert die als ongunstig. Een derde van de buurtbewoners vindt dat de buurt in de afgelopen jaren achteruit is gegaan. Ondanks het feit dat 3 op de 4 bewoners aangeven zelf medeverantwoordelijk te zijn voor de leefbaarheid in hun buurt, is slechts 1/3 van de mensen echt actief om de leefbaarheid te verbeteren.

Een niveau terug
herstructurering heilust
heilustpark
[Platform Kerkrade-West] [Wie zijn wij] [Werkgroepen] [Wijk & Buurt] [Wijkvoorzieningen] [De buurten van West] [Thuis in eigen wijk] [Service] [Index]

© bp-west