Spekholzerheide
line
Home
Index

Privacyverklaring Stichting Bewonersplatform Kerkrade-West

Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook Contact

Historie van de buurt Spekholzerheide

Prehistorie
Reeds in de prehistorische tijd hebben er mensen in en rondom Spekholzerheide gewoond. Dit blijkt uit het feit dat er in de buurt van de tegenwoordige Drievogelstraat en tussen het huidige Dentgenbach en Ehrenstein oeroude vondsten zijn gedaan.

De geschiedschrijvers citeren namelijk een hele reeks van volkeren, die vroeger in deze streken zouden hebben gewoond: de Kelten, ongeveer vijfhonderd jaar vóór Christus, de Tungri, Kimbren, Nerviërs, Menapiërs, Usipeten, Sunikers, Aduatikers, Tenkeren, Chauken, Ubiërs, Eburonen, Galliërs, Batavieren, Germanen, Franken, Etrucer, Romeinen enz.

Romeinse tijd
De vruchtbare grond en de uitstekende geografische ligging gaven Kerkrade een rijk Romeins verleden. Verschillende boeren hebben zich in die tijd hier gevestigd. Ze bouwden boerderijen naar het voorbeeld van de Romeinen. Van de Villa Rustica zijn de fundamenten opgegraven aan de Krichelstraat (buurt Kaalheide).

De naam Spekholzerheide vinden we voor het eerst genoemd in een kroniek van het land van Rode. In de archieven van de abdij Rolduc vinden we vermeld dat onder de schenkingen die de stichter van deze abdij ten deel vielen, in het jaar 1107, zich de grote boerderijen Crumbach (Crombacherhof) en Spekhusen (Spekholzerhof) bevonden.

19de en 20ste eeuw
In 1850 vond de eerste steenlegging van de parochiekerk St. Martinus plaats en 9 jaar later werd begonnen met de bouw van de eerste school in Spekholzerheide.

De Willem-Sophia, gelegen aan de Industriestraat te Spekholzerheide, was een van de kleinere Zuid-Limburgse kolenmijnen. In 1860 en 1861 werden de concessies Willem en Sophia toegekend door regering van premier Thorbecke aan de Nederlandse Bergwerkvereniging in Den Haag.

1898 Werd de concessie verkocht aan een Belgische firma genaamd: Société Anonymes des Charbonnages Néérlandais Willem et Sophia. De mijn werd gesloten in 1970.

Van de totale oppervlakte van Kerkrade West (986 ha) bestrijkt Spekholzerheide het leeuwendeel; nl. 196 ha (20%). Spekholzerheide is de enige buurt in Kerkrade waar het inwoneraantal in de afgelopen jaren licht is toegenomen. Tegenwoordig zijn in Kerkrade-West 709 bedrijven gevestigd die gezamenlijk werk bieden aan bijna 9 duizend werknemers. Het merendeel van deze bedrijven is gevestigd in Spekholzerheide.

Een niveau terug
Stoomtrein ZLSM
Parkstad Limburg Stadion Campus Kerkrade Golden Tulip Hotel Kerkrade
Carboonplein1
[Platform Kerkrade-West] [Wie zijn wij] [Werkgroepen] [Wijk & Buurt] [Wijkvoorzieningen] [De buurten van West] [Thuis in eigen wijk] [Service] [Index]

© bp-west