Veilig wonen
line
Home
Index

Privacyverklaring Stichting Bewonersplatform Kerkrade-West

Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook Contact

Politiekeurmerk Veilig Wonen

Veilig naar het werk, naar school, naar de (sport)vereniging of naar het winkelcentrum. Met een gerust hart op vakantie. Minder graffiti, fietsen- en autodiefstallen en vernielingen. wie wil dat nou niet? Het Politiekeurmerk Veilig Wonen biedt deze mogelijkheden.
Met een paar maatregelen en afspraken regelt het keurmerk de (sociale) veiligheid in en rond het huis. Hiervoor is het echter wel noodzakelijk dat veel partijen samenwerken. Het keurmerk gaat namelijk niet alleen om een goed slot op de deur. het keurmerk gaat ook om goede straatverlichting en goed onderhouden groenvoorzieningen. Hiervoor is de gemeente verantwoordelijk.

Intergraal veiligheidsinstrument
Het Politiekeurmerk Velig Wonen is een integraal veiligheidsinstrument. dat maakt het keurmerk zo bijzonder. het is niet slechts een middel tegen inbraken. het is een instrument dat ook andere vormen van criminaliteit tegengaat, zoals fietsendiefstal en vandalisme. Daarnaast zorgt het keurmerk ervoor dat iemand op tijd wordt gewaarschuwd als er brand uitbreekt. een aanpassingen in en rond de wijk en afspraken over het beheer van de buurt, zorgen ervoor dat mensen in een veilige, leefbare buurt wonen. een buurt waar ze zich nauwelijks zorgen hoeven te maken over criminaliteit en gevaarlijke situaties. Een keurmerkwijk is meer dan een wijk waar nauwelijks ingebroken wordt. Het is een wijk waarin bewoners, gemeente, ontwikkelaars en bouwers samen zorgen voor een leefbare plek.

Een veilige wijk
Samenwerken: als gemeente, bewoners, woningcorporaties, eventueel politie en andere bij het keurmerk betrokken partijen bereid zijn afspraken te maken, wonen mensen al snel in een veilige wijk. Het Politiekeurmerk stelt hierbij eisen aan woningen, complexen en aan de omgeving. Het komst er op neer dat de eisen in de bestaande bouw verdeeld zijn over drie zelfstandige onderdelen:
- een certificaat voor een veilige woning
- een certificaat voor een veilig complex
- een certificaat voor een veilige omgeving van de woning: de buurt of de wijk.

In Kerkrade-West zijn we in de buurten Heilust en Spekholzerheide druk doende met het realiseren van een veilige buurt door het inventariseren van onveilige plekken in de openbare ruimte en door het certificeren van woningen en complexen.

Een niveau terug
[Platform Kerkrade-West] [Wie zijn wij] [Werkgroepen] [Economie & Toerisme] [Communicatie] [Ouderenplatform] [Zorg & Samenleving] [Bewonersprojecten] [Wijk & Buurt] [Thuis in eigen wijk] [Service] [Index]

© bp-west