Wijkoverleg
line
Home
Index

Privacyverklaring Stichting Bewonersplatform Kerkrade-West

Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook Contact

Het overleg vindt plaats op 2 niveau's:

Wijkplatform
Het wijkplatform samengesteld uit vertegenwoordigers van Gemeente Kerkrade (wijkwethouder, wijkontwikkeling, wijkmanager), politie, brandweer, huisartsen, woningcorporaties HeemWonen en Wonen-Zuid, Ouderenplatform, Winkeliersverenigingen Spekholzerheide en Terwinselen, Wijkbeheer Kerkrade-West, Impuls, Dekenaat Kerkrade, Basisscholen de Schakel, Doorkijk en Spoorzoeker, College Charlemagne en het dagelijks bestuur van het Bewonersplatform.
Het overleg vindt plaats onder voorzitterschap van een lid van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Kerkrade.

Bewonersplatform
Het bewonersplatform is samengesteld uit vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke organisaties. deze zijn actief in de wijk, zoals: ouderenplatform, huurders en woningeigenaren, huurdersbelangenverenigingen, buurtverenigingen en andere verenigingen, stichtingen en commissies. Ze worden ondersteund door een opbouwwerker van de gemeente Kerkrade. Ook actiecomitees kunnen tijdelijk samenwerken met het bewonersplatform gedurende een bepaalde periode om hun zaak te kunnen bepleiten en meedenken over ontwikkelingen in hun buurt.

Bewonersplatfoms in de overige wijken:
Kerkrade-Oost www.kerkrade-oost.nl
Kerkrade-Noord: www.kerkrade-noord.nl

 

Naar pagina
[Platform Kerkrade-West] [Wie zijn wij] [Wijkoverleg] [Wijkindeling] [Wijkagenda] [Ook meedoen?] [Verleden en Toekomst] [Contact] [FinanciŽring] [Werkgroepen] [Wijk & Buurt] [Thuis in eigen wijk] [Service] [Index]

© bp-west