Oude Heilust
line
Home
Index

Privacyverklaring Stichting Bewonersplatform Kerkrade-West

Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook Contact

Project Oude Heilust

Via verschillende kanalen hebben bewoners aangegeven dat zij niet tevreden zijn over hun buurt. Het onderhoud van het groen laat te wensen over, de buurt verloedert en de jeugdoverlast is groot. Om deze situatie te veranderen heeft de gemeente samen met Hestia, Impuls en het Wijk- en Bewonersplatform Kerkrade-West een project uitgewerkt waar de bewoners zelf aktief bij betrokken worden.

Geveltuintjes: Om de buurt op te fleuren kunnen bewoners in de buurt oude Heilust zelf geveltuintjes aanleggen voor hun huis. De gemeente stelt daarvoor de beplanting ter beschikking.

Jeugdoverlast: Om de jeugd weer bij de buurt te betrekken zijn extra aktiviteiten voor de jeugd georganiseerd. Kleine groepen jeugd werden gestimuleerd om samen met oudere bewoners uit de buurt de buurt te verbeteren.

Gemeenschapshuis: Het gemeenschapshuis krijgt de functie van ontmoetingsplek voor de buurt.

Een niveau terug
[Platform Kerkrade-West] [Wie zijn wij] [Werkgroepen] [Economie & Toerisme] [Communicatie] [Ouderenplatform] [Zorg & Samenleving] [Bewonersprojecten] [Wijk & Buurt] [Thuis in eigen wijk] [Service] [Index]

© bp-west