Levensloopbestendig wonen
line
Home
Index

Privacyverklaring Stichting Bewonersplatform Kerkrade-West

Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook Contact

Levensloopbestendig maken van je eigen huis

Het Bewonersplatform Kerkrade-West werkt op allerlei gebied samen met docenten en studenten van Hogeschool Zuyd. In eerste instantie om in de opleiding van de studenten maatschappelijke samenwerking met bewoners, overheid en bedrijven te realiseren. Daarnaast echter om advies en hulp te krijgen hoe we in de toekomst de leefomgeving in Kerkrade West kunnen optimaliseren.

Een van de projecten waarbij we hulp van de Hogeschool krijgen is via stagiaires Ergotherapie.
Op initiatief van het Bewonersplatform Kerkrade-West is samen met studenten Ergotherapie van Hogeschool Zuyd een informatieavond ontwikkeld waar bewoners ge´nformeerd kunnen worden over Levensloopbestendig Wonen.

Op deze informatiebijeenkomsten worden ge´nteresseerde bewoners bewust gemaakt van de voordelen en mogelijkheden van levensloopbestendige aanpassingen in de woning en de woonomgeving om de zelfredzaamheid in de toekomst te vergroten.

Is het voordeliger om bij een verbouwing rond het 40e levensjaar aan levensloopbestendig renoveren te denken of wordt over 15 jaar opnieuw gerenoveerd wegens nieuwe medische problematiek rondom de bewoner.

Bewoners krijgen inzicht in hoe en waarom zij hun eigen geliefde woning, waarin zij vaak al jaren wonen, zouden kunnen aanpassen.
Wil ik in deze woning blijven wonen of ga ik verhuizen naar een kleinere aangepaste woning? 
Als ik hier wil blijven wonen wat moet er dan (op termijn) in en/of om het huis veranderen en hoe is het met de bereikbaarheid van de voorzieningen in de buurt gesteld?

Resultaat voor bewoners:
Bewustwording van de toekomst met al haar mogelijkheden en beperkingen.
Aanzet tot anders denken over de toekomstige leefomgeving.

Voor informatie kunt u terecht bij Mathieu Deckers 045-5418892 of mail naar bewonersplatform@kerkrade-west.nl

Samen maken we een toekomstbestendige en leefbare buurt!

 

[Platform Kerkrade-West] [Wie zijn wij] [Werkgroepen] [Economie & Toerisme] [Communicatie] [Ouderenplatform] [Zorg & Samenleving] [Bewonersprojecten] [Wijk & Buurt] [Thuis in eigen wijk] [Service] [Index]

© bp-west