Centre Court
line
Home
Index

Privacyverklaring Stichting Bewonersplatform Kerkrade-West

Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook Contact

Center Court bedreiging voor buurtvoorzieningen

De gemeente is bezig met het ontwikkelen van plannen voor de realisatie van een een sportcomplex met sporthal, sportvelden en zwembad in het centrum van Kerkrade. De realisatie daarvan gaat echter over de rug van de bewoners in de wijken. De huidige voorzieningen in de buurten worden namelijk afgebroken en onze verenigingen en leerlingen zullen in de toekomst niet meer in de eigen wijk hun sport kunnen beoefenen. Het Bewonersplatform Kerkrade-West kan met deze negatieve ontwikkeling niet instemmen en heeft daarom de raadsleden van de Gemeente Kerkrade de volgende brief geschreven:

Aan de Raadsleden van de Gemeente Kerkrade
Postbus 600
6460 PA  Kerkrade

8 mei 2018,

 

Mijnheer, Mevrouw,

 

Het Bewonersplatform Kerkrade-West heeft kennis genomen van het concept voor het eventueel te realiseren Center Court in Kerkrade.

In het concept, met ontelbare aannames en losse eindjes zijn ons een aantal zaken opgevallen waarvan wij als bewoners van mening zijn dat ze nadelig zijn voor de inwoners van Kerkrade-West. Reden voor ons om daar uw aandacht voor te vragen.

 

Het aanbieden van persoonlijke beweeg- en voedingsinterventies voor burgers met obesitas, hart- en vaatziekten of diabetes. Men kan wel vinden dat het voor deze doelgroep beter is als men hun voedings- en leefpatroon wijzigt, maar in de praktijk zal het bij een handjevol burgers blijven die zich dit laten opdringen c.q. opleggen. Het actief benaderen van deze groep is wellicht ook in strijd met de huidige privacywetgeving.
 

De stelling dat de sporthal Kerkrade-West geen wijkfunctie meer heeft kunnen wij niet onderschrijven. De huidige gebruikers zowel school als verenigingen hebben allen hun wortels in de wijk Kerkrade-West. Sluiten van de sporthal heeft dan ook verstrekkende gevolgen voor de wijk. Jarenlang is het beleid van gemeente en partners gericht geweest op het realiseren en in stand houden van voorzieningen op wijkniveau. Het weghalen van de laatste grote binnensportvoorziening in de wijk Kerkrade-West staat daar haaks op.
 

Door het vergroten van de afstand naar de sportvoorziening toe zullen o.i. niet meer maar minder mensen gaan sporten. Bewoners die actief willen sporten doen dat het liefst in hun eigen woonomgeving.

Leerlingen van de BSO Arcadia die nu gebruik maken van de naastgelegen sporthal krijgen door tijdverlies in dit plan óf minder lesuren óf minder sporturen. De kosten van georganiseerd busvervoer zal ieder jaar terugkomen op de gemeentebegroting.
 

Elke gemeente zal haar eigen meest geschikte locatie hebben voor het toepassen van het Center Court concept. In Kerkrade kwam vanuit de gemeente het dringende verzoek hiervoor het Atrium-terrein in overweging te nemen. Deze vorm van wensdenken komt een objectieve keuze niet ten goede. Wij zijn ervan overtuigd dat er in Kerkrade meerdere locaties zijn die voor het Center Court Concept in overweging genomen moeten worden. Met name het voormalige Campusgebouw met bijbehorende sportvelden en sporthal aan de Spekhofstraat. Voor relatief weinig geld kan Kerkrade een topper toevoegen en daar van de Big-Five een Big-Six maken.

Mogen wij u vragen bovenstaande opmerkingen mee te nemen in de besluitvorming.

Met vriendelijke groet,

 

De leden van het Bewonersplatform Kerkrade-West

 

 

[Platform Kerkrade-West] [Wie zijn wij] [Werkgroepen] [Economie & Toerisme] [Communicatie] [Ouderenplatform] [Zorg & Samenleving] [Bewonersprojecten] [Wijk & Buurt] [Thuis in eigen wijk] [Service] [Index]

© bp-west