Buurtschouw
line
Home
Index

Privacyverklaring Stichting Bewonersplatform Kerkrade-West

Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook Contact

Buurtschouwen

Wat is een buurtschouw?
Tijdens een buurtschouw maken leden van het Wijk- en Bewonersplatform samen met ge´nteresseerde buurtbewoners een rondgang door de buurt. Tijdens de rondgang kunnen alle opvallende zaken in de buurt opgemerkt worden. Het kan dan bijvoorbeeld gaan over de kwaliteit van de openbare ruimte, veiligheid, verkeer of parkeren. Alle gemaakte opmerkingen worden door de medewerkers van de gemeente genoteerd in een kort verslag weergegeven. Enkele maanden na de buurtschouw ontvangen de bewoners van het gebied een overzicht, waarin wordt aangegeven wat met de gemaakte opmerkingen is gebeurd. De periode van enkele maanden is noodzakelijk omdat het onderzoeken en oplossen van de opgemerkte problemen tijd kost. wanneer een opmerking niet heeft geleid tot een maatregel wordt de reden daarvoor aangegeven.

In Kerkrade-West hebben we in alle buurten nu 2 buurtschouwen gehouden, genoeg aandachtspunten voor de komende tijd. Daarom is ingaande 2008 besloten om de volgende buurtschouw pas te houden als daar een concreet verzoek voor komt.
Zo’n verzoek kan door buurtbewoners gericht worden aan het Bewonersplatform of rechtstreeks aan de Wijkmanager voor Kerkrade-West.

Een niveau terug
[Platform Kerkrade-West] [Wie zijn wij] [Werkgroepen] [Economie & Toerisme] [Communicatie] [Ouderenplatform] [Zorg & Samenleving] [Bewonersprojecten] [Wijk & Buurt] [Thuis in eigen wijk] [Service] [Index]

© bp-west