Buurtcup Gracht
line
Home
Index

Privacyverklaring Stichting Bewonersplatform Kerkrade-West

Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook Contact

Buurtcup Gracht

Geschiedenis: In de buurt Gracht werd sinds enige jaren jeugdoverlast ervaren. De oorzaak hiervan ligt enerzijds aan het feit dat er voor de jeugdige bewoners van deze buurt te weinig geschikte ruimte is om gezamenlijk hun tijd door te brengen en dat dit noodgedwongen gebeurt op plekken die hier minder geschikt voor zijn en anderzijds pogingen van het interventieteam west (een samenwerkingsverband tussen politie, bureau jeugdzorg, gemeente Kerkrade en Impuls dat ingrijpt bij jeugdoverlast) om een geschikte hangplek te realiseren steeds weer op hevig verzet stuitte bij overige (volwassen) buurtbewoners.
Na evaluatie van de professionele inzet in de afgelopen jaren is door het interventieteam besloten om een sociale investering te plegen in deze buurt in een poging de onderlinge verhoudingen tussen buurtbewoners en jeugd positief te beinvloeden. De buurtcup is geboren! (2004)

 

Een niveau terug
[Platform Kerkrade-West] [Wie zijn wij] [Werkgroepen] [Economie & Toerisme] [Communicatie] [Ouderenplatform] [Zorg & Samenleving] [Bewonersprojecten] [Wijk & Buurt] [Thuis in eigen wijk] [Service] [Index]

© bp-west