2008
line
Home Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook Contact
Index

Bewonersplatform zet vrijwilligers in Kerkrade-West in het zonnetje.

In 2008 heeft wederom een aantal vrijwilligers uit Kerkrade-West in het Gemeenschapshuis Heilust de Bonus op Actie in ontvangst mogen nemen.

Dit project is in 2006 door het platform gestart en wordt gefinancierd uit het wijkbudget leefbaarheid van de gemeente Kerkrade. Bewoners die initiatieven nemen om de leefbaarheid in hun buurt te verbeteren worden genomineerd voor deze Bonus op Actie.
 
Dit jaar waren dat de heren Reubsaet, Stroij en Bechholz voor hun inzet bij diverse activiteiten voor bewoners in de buurt Gracht. Daarnaast werden de 5 in Kerkrade-West actieve ziekenzorgen beloond met de bonus.

In aanwezigheid van wijkwethouder Peter Thomas en wijkmanager Hein Bracun werden lovende woorden uitgesproken voor hun belangeloze inzet voor straat, buurt of wijk en werd de waardering hiervoor tot uitdrukking gebracht met het overhandigen van een oorkonde en een geldbedrag. Uit de reacties van de genomineerden werd duidelijk, dat hun betrokkenheid bij buurt en bewoners groot is en zij hun activiteiten vaak als heel vanzelfsprekend zien.
Het Bewonersplatform hoopt, dat deze derde bedankdag ook anderen zal stimuleren om zich in te zetten voor hun buurt of straat, zoals de dit jaar genomineerden soms al tientallen jaren doen. Het Bewonersplatform wordt graag getipt over mensen die voldoen aan de voorwaarde: vrijwillige en belangeloze inzet voor de buurt en zijn bewoners op welk terrein dan ook.

 

LR2008 kaalheide 2008 reubsaert
2008 ontvangst LR2008 heilust
Een niveau terug
[Platform] [Wie zijn wij] [Werkgroepen] [Economie & Toerisme] [Communicatie] [Ouderenplatform] [Zorg & Samenleving] [Bewonersprojecten] [Wijk & Buurt] [Thuis in eigen wijk] [Service] [Index]

© bp-west