2007
line
Home Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook Contact
Index

In 2007 heeft een aantal vrijwilligers uit Kerkrade-West in verenigingsgebouw Heidsjer Tref de Bonus op Actie in ontvangst mogen nemen.
Dit project is in 2006 door het platform gestart en wordt gefinancierd uit het wijkbudget leefbaarheid van de gemeente Kerkrade. Bewoners die initiatieven nemen voor de leefbaarheid in hun buurt worden genomineerd voor deze Bonus op Actie.

Dit jaar waren dat de dames Wiermans (voor m.n. hulp aan zieken en ouderen), van Esburg en Schroeder (voor verzorging kapel aan de Kleingraverstraat) en de heren Scheffers (o.a. verzorging Heidsjer Tref), Scholl, Duykers en Jager (voor het organiseren van activiteiten voor bewoners Vredeshofje) en Janssen, Hendriks en Masseurs (voor hulp en steun aan bewoners via het Jraater Manslügilde).

In aanwezigheid van wijkwethouder Peter Thomas en wijkmanager Hein Bracun werden lovende woorden uitgesproken voor hun belangeloze inzet voor straat, buurt of wijk en werd de waardering hiervoor tot uitdrukking gebracht met het overhandigen van een oorkonde en een cadeaubon c.q. geldbedrag. Uit de reacties van de genomineerden werd duidelijk, dat hun betrokkenheid bij buurt en bewoners groot is en zij hun activiteiten als heel vanzelfsprekend zien.
Van de gezellige bijeenkomst werd tevens gebruik gemaakt om het kerkbestuur van de St. Martinusparochie te verblijden met een bedrag uit het budget leefbaarheid ten behoeve van het aanbrengen van nieuwe verlichting aan het kapelletje aan de Kleingraverstraat.
Met de Bonus op Actie beloont het platform niet alleen bewoners, die zich soms al tientallen jaren inzetten voor hun buurt, maar hoopt het ook anderen hiertoe te stimuleren. Het Bewonersplatform wordt graag getipt over mensen die voldoen aan de voorwaarde: vrijwillige en belangeloze inzet voor de buurt en zijn bewoners op welk terrein dan ook.

Boa0701
Boa0703
Boa0702
Een niveau terug
[Platform] [Wie zijn wij] [Werkgroepen] [Economie & Toerisme] [Communicatie] [Ouderenplatform] [Zorg & Samenleving] [Bewonersprojecten] [Wijk & Buurt] [Thuis in eigen wijk] [Service] [Index]

© bp-west