2006
line
Home Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook Contact
Index

In 2006 mochten een aantal vrijwilligers uit Kerkrade-West de Bonus op Actie in ontvangst mogen nemen.
Dit project is in 2006 door het platform gestart en wordt gefinancierd uit het wijkbudget leefbaarheid van de gemeente Kerkrade. Bewoners die initiatieven nemen voor de leefbaarheid in hun buurt worden genomineerd voor deze Bonus op Actie.

Dit jaar waren dat de heren Lurken, Frissen en Bos voor het verzorgen van de wegkruizen in Kerkrade-West, alsmede de heer Lurken voor het verzorgen van het kerkhof op de Gracht. Dit vond plaats in het Bibliotheekservicepunt.

BoA Aarts 2006 Uitreiking BoA 2006

Ook het bestuur van de Ouderensociėteit Elbereveld bestaande uit de heren Aarts, Heijmans en Helwig ontvingen dit jaar de Bonus-op-Aktie. Dit vond plaats in de eigen Sociėteitruimte bij de Elbereveldflats.

LR Lurken Sr
Lurken Jr
BoA 2006

In aanwezigheid van wijkwethouder Peter Thomas en wijkmanager Hein Bracun werden lovende woorden uitgesproken voor hun belangeloze inzet voor straat, buurt of wijk en werd de waardering hiervoor tot uitdrukking gebracht met het overhandigen van een oorkonde en een cadeaubon c.q. geldbedrag. Uit de reacties van de genomineerden werd duidelijk, dat hun betrokkenheid bij buurt en bewoners groot is en zij hun activiteiten als heel vanzelfsprekend zien.

Met de Bonus op Actie beloont het platform niet alleen bewoners, die zich soms al tientallen jaren inzetten voor hun buurt, maar hoopt het ook anderen hiertoe te stimuleren. Het Bewonersplatform wordt graag getipt over mensen die voldoen aan de voorwaarde: vrijwillige en belangeloze inzet voor de buurt en zijn bewoners op welk terrein dan ook.

Een niveau terug
[Platform] [Wie zijn wij] [Werkgroepen] [Economie & Toerisme] [Communicatie] [Ouderenplatform] [Zorg & Samenleving] [Bewonersprojecten] [Wijk & Buurt] [Thuis in eigen wijk] [Service] [Index]

© bp-west