Voedselbank
line
Home
Index

Privacyverklaring Stichting Bewonersplatform Kerkrade-West

Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook Contact

Voedselbank Limburg-Zuid

Wekelijks worden ca 500 huishoudens ondersteund met een voedselpakket in Zuid Limburg door Voedselbank Limburg Zuid, een vrijwilligersorganisatie.  De druk om meer voedselpakketten is de laatste jaren alleen maar flink toegenomen. Op dit moment staan  bij ons meer dan 200 huishoudens op een wachtlijst voor een voedselpakket.  De onkosten voor elk voedselpakket bedraagt ca 4 Euro.

Contact met Voedselbank Limburg Zuid

Het distributiecentrum in Landgraaf (DC)  is het hart van onze organisatie. Nadat het voedsel opgehaald is bij verschillende leveranciers, wordt  het naar het distributiecentrum gebracht, opgeslagen, worden voedselpakketten samengesteld en gedistribueerd over de uitgiftepunten in Zuid Limburg.

Openingstijden:

Zie hiervoor de website: www.voedselbanklimburg-zuid.nl

Aanvragen

Aanvragen van een voedselpakket is alleen mogelijk via hulpverlenende instanties zoals o.a. sociaal wijkpunt, maatschappelijk werk, Riagg, Jeugdzorg, thuiszorgorganisaties en de diaconieŽn van kerken.

FinanciŽle criteria

Een huishouden komt in aanmerking voor een voedselpakket wanneer het besteedbaar leefgeld (het bedrag voor de variabele kosten, zoals eten en kleding) per huishouden onder een bepaalde norm valt.
Het normbedrag per maand bedraagt voor een alleenstaande volwassene : € 175,- .
Voor elke bijkomende persoon in het huishouden: € 50,-

Intake

Een voedselpakket uitgifte duurt maximaal drie jaar. Na elke 6 maanden wordt door Voedselbank Limburg Zuid door middel van een intake opnieuw gekeken of de klant nog aan de voorwaarden voldoet om een voedselpakket te krijgen.

Voedselpakket als ondersteuning

Klanten ontvangen een voedselpakket ter ondersteuning. Een voedselpakket is een aanvulling op eigen wekelijkse boodschappen.


 

Een niveau terug
[Platform Kerkrade-West] [Wie zijn wij] [Werkgroepen] [Wijk & Buurt] [Wijkvoorzieningen] [De buurten van West] [Thuis in eigen wijk] [Service] [Index]

© bp-west