Sociaal wijkpunt
line
Home
Index

Privacyverklaring Stichting Bewonersplatform Kerkrade-West

Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook Contact

De gemeente is het ‘loket’ waar alle mensen terecht kunnen voor advies, hulp en ondersteuning op het gebied van onder andere thuiszorg en Wmo. De inwoners van Kerkrade moeten dicht bij hun eigen woonomgeving terecht kunnen voor vragen, informatie, advies en aanvragen. Men kan hiervoor terecht bij de loketten in de wijk. Hier zijn de sociale wijkteams actief en kunnen aanvragen worden gedaan. Daarnaast kunt u ook terecht in het gemeentehuis, telefonisch en via internet.

Sociale wijkteams
Het signaleren van knelpunten en problemen is erg belangrijk binnen de Wmo. Vele organisaties zijn betrokken bij de uitvoering en de medewerkers doen er alles aan de klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Om de krachten te bundelen en zo knelpunten beter te kunnen signaleren en oplossen, zijn sociale wijkteams opgericht. Deze teams opereren in elke wijk en signaleren, bekijken en lossen samen op. Het team bestaat uit onder andere de ouderenadviseur, de consulent Wmo, de buurt- en opbouwwerker, de vrijwilligersco÷rdinator en een medewerker van MeanderGroep Zuid-Limburg en wordt geco÷rdineerd door de betrokken wijkmanager van de gemeente. Daarnaast hebben de sociale wijkteams nauwe contacten met de zorgaanbieders, woningstichtingen en de wijkagent.

Wijkloketten
In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is in elke wijk een Sociaal Wijkteam opgericht. In deze Sociale Wijkteams bundelen diverse partijen hun krachten. Hierdoor kunnen knelpunten eerder gesignaleerd en opgelost worden.

Het Sociaal Wijkteam West bestaat uit:

gemeentelijke WMO-consulenten;
een ouderenadviseur van Impuls;
de vrijwilligersco÷rdinator van Impuls;
een maatschappelijk werker van Impuls;
sociale raadslieden van Impuls;
een medewerker van Meander Groep Zuid-Limburg;
een medewerker van Stichting MEE;
een opbouwwerker van de gemeente;
de wijkmanager van de gemeente;
een medewerker van HEEMwonen;
medewerkers van de sector Maatschappelijke Zorg van de gemeente.
U kunt bij het sociaal wijkteam terecht met vragen over bijvoorbeeld:

de aanvraag van hulp in de huishouding
hulpmiddelen en woningaanpassingen
vervoersvoorzieningen, zoals een scootmobiel
hulp bij het oplossen van financiŰle problemen
hulp bij psycho-sociale problemen
de zorg en veel instanties
het invullen van formulieren
uw inkomenssituatie
activiteiten in de buurt
het vrijwilligerswerk
de leefbaarheid in de wijk
zaken die u nog moeilijk zelf kunt doen

Het Sociaal Wijkteam West is gehuisvest in het Westhoes Anemonenstraat 17.
U hoeft geen afspraak te maken, u kunt gewoon binnenlopen.

Voor vragen aan genoemde organisaties hoeft u dus niet meer het centrum van Kerkrade in. Het Sociaal Wijkteam staat voor alle bewoners van Kerkrade-West klaar
!

Een niveau terug
[Platform Kerkrade-West] [Wie zijn wij] [Werkgroepen] [Wijk & Buurt] [Wijkvoorzieningen] [De buurten van West] [Thuis in eigen wijk] [Service] [Index]

© bp-west