Herstructurering
line
Home
Index

Privacyverklaring Stichting Bewonersplatform Kerkrade-West

Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook Contact

Woonmaatschappij HeemWonen beheert woningen in de gemeenten Kerkrade en Landgraaf. In Kerkrade-West beheert HeenWonen ruim 2500 woningen, verspreid over de wijken Heilust, Spekholzerheide, Gracht, Kaalheide en Terwinselen. In de wijk Heilust is Hestia groep bezig met een omvangrijk herstructureringsproject. Het merendeel van de woningen voldoet namelijk niet meer aan de wensen en eisen van deze tijd.

Beschrijving plan Heilust
In de Heilust worden gefaseerd en verspreid over een periode van 10 jaar 500 bestaande woningen gesloopt, waarvoor 300 hoogwaardige nieuwbouwwoningen terugkomen. HeemWonen speelt hiermee in op de demografische ontwikkelingen in Parkstad. Immers, de bevolking in Parkstad krimpt. Dat betekent dat het bewonersaantal daalt in deze regio. Er hoeven dus minder huizen gebouwd te worden. De bebouwing in de wijk zal straks dan ook een stuk minder dicht zijn. Bovendien is er meer plaats voor groen. Dit zal de kwaliteit van de woningen en de leefomgeving zeker ten goede komen. In het bijzonder is er bij dit herstructureringsproject dan ook veel aandacht voor de leefbaarheid in de wijk en het wooncomfort van de bewoners.

Meer informatie en inschrijving
Voor vragen over de plannen kunt u wekelijks terecht op het projectbureau gevestigd aan de Kampstraat 69 in Kerkrade. Het projectbureau is iedere dinsdag van 13.30 - 16.00 uur geopend. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met HeemWonen.

Heeft u interesse in een woning in een nieuwbouwwoning (koop/huur) in de wijk Heilust? Dan kunt u zich nu meteen bij HeemWonen inschrijven.

Een niveau terug
[Platform Kerkrade-West] [Wie zijn wij] [Werkgroepen] [Wijk & Buurt] [Wijkvoorzieningen] [De buurten van West] [Thuis in eigen wijk] [Service] [Index]

© bp-west