Verleden en Toekomst
line
Home
Index

Privacyverklaring Stichting Bewonersplatform Kerkrade-West

Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook Contact

In de afgelopen jaren heeft het bewonersplatform de volgende zaken aangepakt c.q. een steentje bijgedragen bij de totstandkoming ervan.

Trottoirs
Inventarisatie door middel van bewonersenquête van de toegankelijkheid en begaanbaarheid van de trottoirs in West.

Invalide-afritjes
Inventarisatie en in kaart brengen bestaande en ontbrekende invalide-afritjes in samenwerking met Wijkbeheer Gemeente Kerkrade.

Verkeersdrempels
Inventarisatie toestand en wenselijkheid van de bestaande verkeersdrempels en in kaart brengen in samenwerking met Wijkbeheer Gemeente Kerkrade.

Wijkveiligheidsplan
Inventarisatie verkeersknelpunten ten behoeve van het wijkveiligheidsplan Gemeente Kerkrade.

Verkeer
Structurele aandacht geëist voor verkeer in Kerkrade-West.

Hondenoverlast
Het bespreekbaar maken van en voorstellen doen om het probleem hondenoverlast, waar veel inwoners zich terecht aan storen, met z'n allen weer in z'n greep te krijgen.

Drugsbeleid
Drugsbeleid Gemeente Kerkrade, overlast illegale drugspanden in wijk.

Hangjongeren
Problematiek hangjongeren in de buurten Gracht, Heilust, Terwinselen, Kaalheide en Spekholzerheide, alsmede de overlast daarvan.

Economische ontwikkelingen
Overleg met betrekking tot ontwikkelingen op College Rolduc/Campus Elbereveldstraat, winkelcentrum Akerstraat/Carboonplein.

Zitting
Het bewonersplatform heeft zitting in het gemeentelijk overleg met betrekking tot het wijkveiligheidsplan, de integrale gebiedsvisie en verkeer, alsmede in diverse begeleidingscommissies bemoeizorg, Campus e.o.,etc.

Wijkpreventie
Oprichting van het Wijkpreventieteam in Kerkrade

Buurtkamer
Realisatie en beheer van de Buurtkamer Gracht

Toekomst
Het bewonersplatform zal zich in de komende jaren actief blijven inzetten bij het begeleiden en meedenken in de ontwikkelingen en inrichting rond grootschalige projecten in Kerkrade-West zoals de herstructurering Heilust, de ontwikkelingen rond het nieuw te bouwen gemeenschapshuis, de herinrichting van door sloop vrijgekomen gebieden als hèt overlegorgaan tussen burger en gemeente. Gebleken is namelijk dat juist bij grote veranderingen in de wijk communicatie met de gebruikers c.q. omwonende jarenlang niet belangrijk werd geacht. Het bewonersplatform wil juist op dit terrein een lans breken voor openheid en discussie vooraf, zodat de burger ook het gevoel krijgt dat deze vernieuwingen in de wijk in zijn of haar voordeel kunnen zijn en hij of zij ook daadwerkelijk inspraak heeft in de planontwikkeling. Verder werken we samen met de basisscholen in Kerkrade-West aan veilige schoolroutes; werken we samen met Wijkbeheer en Hestia aan verbetering van de achterpaden; werken we samen met onze partners in het wijkplatform aan plannen voor een leefbare toekomst voor onze wijk.

Uw inbreng
Heeft u zelf ideeën over hoe het beter kan in onze wijk, schroom dan niet maar neem contact op met een van de leden van het platform.
U bent van harte welkom!

Naar pagina
[Platform Kerkrade-West] [Wie zijn wij] [Wijkoverleg] [Wijkindeling] [Wijkagenda] [Ook meedoen?] [Verleden en Toekomst] [Contact] [Financiëring] [Werkgroepen] [Wijk & Buurt] [Thuis in eigen wijk] [Service] [Index]

© bp-west