Spekholzerheide
line
Home
Index

Privacyverklaring Stichting Bewonersplatform Kerkrade-West

Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook Contact

Winkelgebied Carboonplein-Spekholzerheide

Winkeliersvereniging Spekholzerheide:
De winkeliersvereniging Carboonplein/Akerstraat (SAS) is, samen met de Gemeente Kerkrade, druk doende met het voorbereiden van diverse plannen om het hele winkelgebied rondom het nieuwe Carboonplein voor de komende jaren op de kaart te zetten. Met name de Akerstraat, eens de belangrijkste winkelstraat van Kerkrade, is de laatste 30 jaar steeds verder afgegleden. Na de mijnsluiting in de zestiger jaren van de vorige eeuw liepen de inkomsten gestaag terug als gevolg van de sterk dalende inkomsten van veel inwoners van Kerkrade-West. Veel ondernemers sloten hun winkels bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en/of bij gebrek aan opvolging. De huidige vergrijzing waar nu de hele streek mee te maken krijgt begon hier als eerste zichtbaar te worden. In de vette jaren lieten veel middenstanders hun kinderen studeren aan universiteiten en hogescholen, met als gevolg dat de meesten van hen niet terugkeerde naar hun geboorteplaats. Direct na de mijnsluitingen was er weinig werk voor hoger opgeleiden omdat er in de mijnstreek jarenlang geen andere industrie was toegelaten.
Deze ontwikkeling heeft in de afgelopen dertig jaar geresulteerd in een winkelstraat met enorm veel leegstand, veel achterstallig onderhoud, totaal verouderde infrastructuur en winkels die niet meer voldoen aan de wensen van de kritische consumenten van vandaag.
De afgelopen jaren zijn belangrijke projecten in gang gezet om deze negatieve ontwikkeling te keren. Zo werd begonnen met de bouw van het nieuwe winkelcentrum aan het Carboonplein. Het Patronaatplein werd opnieuw ingericht, de bestrating en verlichting in het gebied tussen Kampstraat en v.d. Weijerstraat werden vernieuwd.
Maar om de Akerstraat e.o. in de komende jaren weer helemaal up-to-date te krijgen is meer nodig als zo hier daar wat repareren. Er zal op korte termijn een masterplan op tafel moeten komen met een duidelijke visie op de toekomst. Om dit te realiseren is er begin 2009 een stuurgroep “Denktank” gevormd bestaande uit ondernemers, Bewonersplatform en gemeente, die deze plannen bedenken en vormgeven. Een van de eerste initiatieven is het inrichten van alle leegstaande etalages in de straat om zo de Akerstraat en Industriestraat op korte termijn een betere uitstraling te geven. In oktober 2010 heeft de denktank het roer overgedragen aan het nieuwe bestuur van de ondernemersvereniging Carboon-Akerstraat.

Een andere activiteit van de winkeliersvereniging is de organisatie van de jaarlijkse Pinksterbraderie. Ook dit jaar weer druk bezocht door duizenden mensen, genietend van prachtig weer en een hoop gezelligheid..

Een niveau terug
[Platform Kerkrade-West] [Wie zijn wij] [Werkgroepen] [Wijk & Buurt] [Wijkvoorzieningen] [De buurten van West] [Thuis in eigen wijk] [Service] [Index]

© bp-west