Rodaboulevard
line
Home
Index

Privacyverklaring Stichting Bewonersplatform Kerkrade-West

Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook Contact

Ondernemersvereniging Rodaboulevard.

De ondernemersvereniging Rodaboulevard tracht op het bedrijventerrein de krachten te bundelen en heeft inmiddels 30 leden. De bedrijvenvereniging Rodaboulevard is sedert een aantal jaren actief en staat onder het voorzitterschap van Peter Bergstein. In het kader van de efficiency kent de vereniging een negenkoppig bestuur, dat zorgt draagt voor de belangenbehartiging in de eerste lijn. Behalve de maandelijkse bestuursvergaderingen vindt er 2 keer per jaar een ledenbijeenkomst plaats, die bestaat uit een ledenvergadering en een informele activiteit. De gezamenlijke belangenbehartiging kent een veelheid aan aspecten, maar voor de beeldvorming noemen we hier de beveiligingsaspecten, afvalverzameling, energie en postservice. Er zijn vanzelfsprekend nog veel meer zaken waar wij voor elkaar en met elkaar iets kunnen betekenen en waarbij geldt dat de gezamenlijkheid sterker is dan elk individu. Ook fungeert de vereniging als aanspreekpunt naar de Gemeente en andere overheidsinstellingen.

De ondernemersvereniging heeft een eigen website: www.rodaboulevard.nl

Een niveau terug
[Platform Kerkrade-West] [Wie zijn wij] [Werkgroepen] [Wijk & Buurt] [Wijkvoorzieningen] [De buurten van West] [Thuis in eigen wijk] [Service] [Index]

© bp-west