Gemeenschapshuis
line
Home Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook Contact
Index

Nieuw gemeenschapshuis in Kerkrade-West

Achter de kerk van de Heilust wordt het gemeenschapshuis van Kerkrade-West gebouwd. een moderne voorziening voor jong en oud in een krimpwijk.

Spannend en lastig, maar wel de grootste uitdaging. Zo omschrijft wethouder Ralf Krewinkel zijn streven om zowel jong als oud een plek te geven in het nieuw te bouwen gemeenschapshuis in Kerkrade-West. Volgens de wethouder heeft de plaatselijke jeugd groet behoefte aan een soos. Er was welliswaar The Mix gevestigd in onderwijsinstelling Campus in Spekholzerheide, maar hier maakten vooral middelbare scholieren gebruik van. The Mix is momenteel verhuist naar Rolduc. Later moet er een soos midden in de wijk Heilust komen. Bedoeld voor de jeugd tot 18 jaar. Jongeren hebben recht op een fatsoenlijke plek binnen de samenleving. op die plek moet professionele begeleiding zijn. in de nieuwbouw komen aparte ingangen voor ouderen en jongeren. als het misloopt wordt meteen opgetreden, belooft Krewinkel, die onder andere wijkontwikkeling en jeugdbeleid in de portefeuille heeft.
Midden 2015 gaar het nieuwe gemeenschapshuis open. het wordt gebouwd in het hart van de Heilust op een groot braakliggend terrein gelegen tussen de katholieke kerk aan de Kampstraat en de Gladiolenstraat. Op die plek in de krimpwijk stond voorheen onder andere de basisschool. Als gevolg van de ontvolking is die - net als veel huizen - inmiddels gesloopt. Het nieuwe gemeenschapshuis kost vier miljoen euro en moet onderdak bieden aan de gebruikers van de verenigingsgebouwen Auw NoeŽdkirch in de Heilust en Heidsjer Tref. in Spekholzerheide. Het stichtingsbestuur van Heidsjer Tref. werkt niet mee aan de niuewbouw, dat van de Auw NoeŽdkirch wel. ook de woningvereniging Heemwonen werkt mee. Het niet meedoen van het stichtingsbestuur van Heidsjer Tref. betekent dat het verenigingsgebouw na 2015 gezien gaat worden als een commercieel bedrijf dat zonder subsidies van de gemeente zal moeten overleven. Volgens de wethouder moet het nieuwe gemeenschapshuis niet alleen in de avonduren en weekends gebruikt worden, maar de deuren moet ook overdag open staan. Daarom wil hij de bibliotheek en het sociaal wijkteam West in het gebouw huisvesten. Het sociaal wijkteam moet overdag aanwezig zijn om urgente zaken in de wijk aan te pakken. Naast het nieuwe gemeenschapshuis wil de gemeente ook een nieuwe speeltuin en een trapveldje aanleggen. De oude speeltuinen Heilust en Spekholzerheide Schoolstraat zullen dan verdwijnen. Voor de rest moet er in de Heilust veel groen komen.
Krimp speelt mee bij het maken van alle plannen voor de wijk. We krimpen en moeten dus rekening houden met eventuele fusies van verenigingen en stichtingen als gevolg van de krimp. Dit gemeenschapshuis wordt gebouwd voor een wijk van 7500 tot 8500 inwoners. De gemeente wil vaart maken met de nieuwbouw in de Heilust om een signaal naar de bewoners te geven dat de buurt in positieve zin gaat veranderen en dat er behalve sloop ook wederopbouw plaatsvindt. Het bestemmingsplan hoeft niet gewijzigd te worden. De verenigingen, Bewonersplatform en andere gebruikers is gevraagd hun specifieke wensen te formuleren, hiervoor is inmiddels een stuurgroep samengesteld.

Bron: MGL/Wiel Beijer

Een niveau terug
[Platform] [Wie zijn wij] [Werkgroepen] [Wijk & Buurt] [Wijkvoorzieningen] [De buurten van West] [Thuis in eigen wijk] [Service] [Index]

© bp-west